بشکه شیراز

بشکه شیراز

شرح پروژه

شرکت کارا نوین پلاستیک

محصولات کارا نوین پلاست

نمونه بشکه های شیراز

تولید بشکه 30 لیتری شیراز و بشکه 60 لیتری شیراز

جزئیات پروژه

مهارت مورد نیاز: تولید بشکه های شیراز (30 و 60 لیتری)
آدرس اینترنتی: http://www.KaraNovinPlast.ir/
کپی رایت: KNPN.ir